Personas datu apstrādes pārzinis:  vienotās reģistrācijas Nr. 50203362391 Jāinformē SIA BI-KI-NI, vienotās reģistrācijas Nr. 50103865381 Juridiskā adrese: Rīga, Tallinas iela 75A - 2, LV-1012 , telefons: ++371 27 066 116, e-pasts: info@bikini.lv.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@bikini.lv, tālrunis +371 27 066 116 šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA KK Digital (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt Jūsu personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem datu apstrādes pamatiem:

  • iegūta Jūsu piekrišana;
  • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp mums un Jums pastāvošās saistības, vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās intereses;
  • līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai;
  • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
  • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Mūsu nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.

Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz mūsu informācijas tālruni+ 371 371 27 066 , vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@bikini.lv.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu info@bikinilv, Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu datus tika atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu. Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes. Kandidāta atlases procesā mēs varam iegūt un apstrādāt informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt,  apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

 Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā Saldus nov., Saldus, Striķu iela 5 - 8, LV-3801, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

PERSONAS DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir interneta veikals bikini.lv.lv (turpmāk – Bikini),  adrese: Saldus nov., Saldus, Striķu iela 5 - 8, LV-3801, e-pasts :i nfo@bikini.lv izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

PIEKRIŠANA/NEPIEKRIŠANA SĪKDATŅU IZMANTOŠANAI

Mājaslapā ir izmantotas sīkdatnes (angļu val. „cookies“) – nelieli teksta faili, kurus Jūsu interneta pārlūks (piemēram, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera vai Safari) ievieto Jūsu datorā, planšetē vai viedierīcē. 
 
Mājas lapā tiek izmantotas trīs veida sīkdatnes:
- „Google Analytics“ sīkdatnes;

- „Yandex Metrica“ sīkdatnes;
- Reklāmas sīkdatnes;
 
Pirmo reizi pieslēdzoties  Jums tika sniegta tabula, kurā tika lūgts piekrist (poga „Piekrītu”) vai nepiekrist (poga „Nepiekrītu”) mājaslapā izmantoto sīkdatņu ierakstīšanai.
 
Piekrītot „Google analytics“ sīkdatnēm, Jūsu apmeklējums tiks iekļauts mājaslapas apmeklējumu statistikā. 
Piekrītot, Jūs atļaujat Bikini, ievākt, pārvaldīt, apstrādāt un glabāt Jūsu apmeklējuma  datus tādā apjomā un tādiem mērķiem, kā tas paredzēts šajos noteikumos.
Nepiekrišana sīkdatnēm nozīmē to, ka Jūsu apmeklējums netiks iekļauts mājaslapas apmeklējumu statistikā un (vai) reklāmas piedāvājumi netiks rādīti. Nepiekrišana nekādā veidā neietekmē Jūsu apmeklējumu mājaslapā. 

IEVĀCAMO DATU VEIDS, TIPI UN MĒRĶI

„Google Analytics“ sīkdatnes
 
Šī mājaslapa izmanto „Google Analytics“ – Google sniegto mājaslapu analīzes pakalpojumu. Šīs sīkdatnes mājaslapā nodrošina „atmiņu“ – katra apmeklējuma laikā Jūs tiekat atpazīts kā mājaslapas pastāvīgais apmeklētājs. Iegūto informāciju Bikini, izmanto, lai veiktu mājaslapas statistisko analīzi un pilnveidotu mājaslapas saturu.
 
Ar „Google Analytics“ sīkdatņu palīdzību var tikt ievākta anonīma, statistiskā informācija par Jūsu mājaslapas apmeklējumu: sīkdatnes ID, datums, atvērtās lapas, apmeklējuma ilgums, izmantotais pārlūks, ierīces tips, pilsēta, valsts, valoda un visa cita informācija, kuru Jūs sniedzat savā izmantotajā pārlūkā.
 
Šajā mājaslapā izmantots izvērstais „Google Analytics“ pakalpojums, lai anonīmi reģistrētu datora adresi (tā sauktā datora adreses slēpšana). Anonīmā informācija par apmeklētāja uzvedību tiek nodota „Google“ un „Google“ to glabā ASV esošajos serveros. Pirms Jūsu IP adreses nosūtīšanas, „Google“, padara to anonīmu. Saskaņā ar „Google Analytics“ pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, „Google“ nesasaistīs datu subjekta IP adresi ar nekādiem citiem „Google“ rīcībā esošajiem datiem.
 
Vairāk par „Google Analytics“ un kādu informāciju šie rīki ļauj ievākt, var uzzināt šeit: https://analytics.google.com/
 
Reklāmas sīkdatnes
 
Mājas lapā izmantotas „Google“ reklāmas (remarketing) sīkdatnes. Mājaslapas apmeklējuma seansa laikā, šīs sīkdatnes tiek saglabātas datorā vai Jūsu ierīcē. Tas dod iespēju sniegt labākos Bikini servisus partneru un sociālo mēdiju mājaslapās tiem apmeklētājiem, kuri interesējās par tenisa koru īri (servisiem). 

Šo reklāmu ievietošana ir pilnībā anonīma un iespējama tikai izmantojot sīkdatnes. Netiek saglabāti nekādi personiskie dati (piem., IP adrese utt.) un lietotāju profili netiek saistīti ar personīgajiem datiem. Turklāt, nekādi ar lietotāju saistītie Jūsu dati netiks nodoti partneriem vai sociālo mēdiju mājas lapām. Arī reklāma ir pilnīgi anonīma.